Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
68 postów 70 komentarzy

Anarchanioł

Anarchanioł - Metakomentarz społeczno-poetycko- humorystyczny !

Credo

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

   Liczba czytelników moich postów znacząco sie zmniejszyła. Czas zatem się żegnać.

   Na koniec jednak przedstawię całkiem poważnie swą wizję Polski i świata na dziś oraz wizję pokonania zagrożeń.

   Do końca marca zaczekam. Jeżeli wizja ta spotka się z zainteresowaniem i liczba odsłon powróci co najmniej do poprzedniego stanu, blog zostani wznowiony pod nickiem A - Ja - To - Lach. Zobaczymy.

Jeśli się uda, będzie w podobnej formie, jak dotychczas - czyli z ironicznym humorem, sardonicznym dystansem i od czasu do czasu poezją własnej roboty.

O ile zaakceptujecie kogoś z takim Credo.

 

                                                                                    Serdecznie pozdrawiam

                                                                                    Mariusz Muskat - więzień Marca 68 w Krakowie

                                                                                    współpracownik KOR i WZZ Wybrzeża w latach 77-80

                                                                                    w latach 80-81 szef informacji "S" w regionie gdańskim a potem

                                                                                   w całym kraju

                                                                                   internowany w stanie wojennym

                                                                                   współpracownik pisma " Poza układem" małżeństwa Gwiazdów

                                                                                   niezależny ekspert socjologii, publicysta, poeta

                                                                                   czlonek Rady Honorowej magazynu " Obywatel"

                                                                                   zawsze bezpartyjny

                                                                                   radykalny wyznawca chrześcijańskiej nauki społecznej

                                                                                   przyjaciel Lecha Kaczyńskiego od 77 roku i jego bezpośredni

                                                                                   podwładny w latach 80-81

                                                                                   odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta

    

                                                                                  

                CREDO

 

1.    Stan Polski jest taki, że dużymi krokami zmierza ona do upadku czyli w stronę kondominium rosyjsko-niemieckiego. To nie jest pogląd oryginalny.

2.    Istotą upadku jest załamanie się zdecydowanej większości logistyki Państwa – od sieci przedszkoli po sieci energetyczne, od zapaści armii po zapaść kolei, od destrukcji wymiaru sprawiedliwości po destrukcję służby zdrowia itd. itp. Do tego olbrzymi publiczny dług mimo wyprzedaży ok. 70% majątku narodowego. Jest to skutek narzuconej Polsce w wyniku porozumienia rosyjsko-amerykańskiego 22 lata temu niszczącej, neoliberalnej koncepcji ustrojowej, sprzecznej z Polską tradycją a także z programem i ideałami Solidarności. Korzystnej natomiast dla uwłaszczającej się komuny i międzynarodowego kapitału. Niosącej także wybujały etos indywidualistyczny, który na krótką metę przyniósł pozytywny wzrost odpowiedzialności za samego siebie, ale na dłuższą dał pogardę i obojętność dla wszystkiego co wspólne a więc także dla Państwa.

Wedle tej koncepcji ma być ono pompą ssąco- tłoczącą pieniądze podatników do kieszeni kumpli klasy rządzącej i niczym ponadto. Idzie ona dalej, niż liberalizm 19 wieczny, bo obejmuje także armię i policję.

Koncepcja ta jest radykalnie sprzeczna z chrześcijańską nauką społeczną, co Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał.

3.    Są jednak trzy znacznie poważniejsze problemy natury wręcz egzystencjalnej.

Pierwszy to grożąca nam zapaść demograficzna o nieobliczalnych skutkach. Najłagodniejszy z nich to konieczność zaimportowania znacznej ilości imigrantów obcych nam kulturowo czyli utrata narodowej i kulturowej tożsamości.

Drugi to rażący niedobór energii mogący wystąpić jeszcze w tym 10-leciu, z różnych przyczyn : przemożnej zależności paliwowej od Rosji, deficytu energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

Trzeci to deficyt wody użytkowej a Polska wraz z Belgią ma najgorszy bilans w Europie w tej dziedzinie. Woda jest podstawą życia a futurolodzy przewidują, że po wojnach o ropę następne będą wojny o wodę właśnie.

Sprostanie tym wyzwaniom wymaga gigantycznych nakładów a inaczej po prostu nie przeżyjemy. Gigantycznych nakładów wymaga też odzyskanie przez Polskę gospodarki oraz mediów informacyjnych, bo obecnie mamy przeważnie media polskojezyczne a gospodarkę nie polską tylko w Polsce zarejestrowaną, dającą nam wyłącznie niskopłatne miejsca pracy.

  

4.    Kierunek naprawy finansów wskazuje dziś Victor Orban, walczący samotnie o swój Naród. To jednak nie wystarczy w naszym przypadku.

Ratowanie kraju wymaga zmiany całego paradygmatu rozwojowego, jaki obecnie niepodzielnie panuje. Polacy wygłodzeni konsumpcyjnie przez komunę widzą tylko jeden cel – dogonić Zachód w konsumpcji. Politycy też a publicyści na ogół jak najbardziej.

Tymczasem, aby sfinansować narodowe cele, musimy swą konsumpcję ograniczyć. Polska ma przy tym wyjątkowe w Europie rozwarstwienie dochodowe niosące w sobie utratę PKB na poziomie kilkunastu procent z tego właśnie tylko tytułu. Ponadto prowadzone na całym świecie badania nad patologiami społecznymi wykazują, że wysokie rozwarstwienie sprzyja wszędzie tym zagrożeniom. To rozwarstwienie jest też dzieckiem neoliberalnej, fałszywej doktryny przyjętej w Polsce bez żadnej dyskusji po Okrągłym Stole. Oznacza to, że bogatsi muszą dać Państwu teraz więcej, niż biedni

   5.Konieczna jest całkowita zmiana systemu podatku dochodowego w kierunku rozliczania się wraz z całym domowym gospodarstwem, bo tylko to stworzy pierwszy warunek demograficznego wzrostu.

Obniżyć konsumpcję to znaczy złożyć się na ratowanie Państwa. Nie da się Polakom tego narzucić siłą. Aby jednak oni chcieli to zrobić, muszą swe Państwo szanować i wierzyć mu, bo oni je kochają i je szanować chcą, tylko nie mogą.

5.    Aby Państwo było szanowane, musi powstać charyzmatyczna władza, mająca za sobą większość społeczną. Obecnie na tych posłów, co są w Sejmie, głosowało najwyżej kilkanaście procent Polaków, bo to skutek obłąkanej ordynacji. Tymczasem nie ma żadnej formacji politycznej, która by reprezentowała przeważający zespół poglądów Narodu. Łazarz stwierdził organoleptycznie, że nawet PIS i PJN to ”nędza umysłowa przez most Kierbedzia drutem kolczastem gnana” jak by powiedział Wiech a Prezes PIS wielokrotnie utracił już wiarygodność.

Wygenerowana przy Okrągłym Stole elita jest już całkowicie zgrana, wyprana z koncepcji, nasycona beznadziejną umysłowo i moralnie kadrą.

Na każdej dłuższej ulicy w Polsce oraz w każdej gminie można znaleźć więcej ludzi z wiedzą i klasą, niż w tej elicie.

Przez 40 z górą lat patrzę na nasze społeczeństwo oczyma socjologa, bynajmniej nie zamkniętego do jakiejś naukowej wieży z kości słoniowej.

Na podstawie takiego doświadczenia stwierdzam, że przeważające poglądy Polaków są w płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej lewicowe, w płaszczyźnie polityczno-patriotycznej prawicowe a w płaszczyźnie obyczajowej pragmatycznie umiarkowane. Każdy, kto kocha swój Naród i chce mu przewodzić, winien te poglądy uszanować i przyjąć za swoje. Bracia Kaczyńscy w 2005 roku dobrze to rozumieli, niestety na krótko.

Fakt, że takiej formacji w Polsce nie ma, powoduje, iż połowa Polaków nie głosuje a reszta głosuje na mniejsze zło.

         Jest ostatni gwizdek, aby to zmienić. Albo stworzyć formację nową albo gremialnie wejść do PIS i gwałtownie nasycić je pokoleniową i ideową zmianą.

Do ciężkiej cholery, moje pokolenie 60 latków już nie da rady, młodzi ruszcie się! Nie mam ochoty umierać patrząc jak ginie mój kraj. Jak się nie zorganizujeta, to jesienią władze obejmie koalicja SLD-PO i nie muszę mówić z jakim skutkiem. Zamiast orła w koronie będą okulary Jaruzela. Już się tam szykują. I nie nazywajcie się „ partia” tylko zgodnie z naszą tradycją : „ konfederacja”.

 

6.    A teraz sytuacja na świecie. Realnie wygląda to tak, że grają interesy potężnych państw i wielkich zorganizowanych korporacji. Wielkie państwa nie mają żadnych ideologii a wielkie korporacje mają neoliberalizm. Jedne i drugie duszą państwa małe. Na litość Boską, przestańmy walczyć z komunizmem, bo on istnieje tylko na Białorusi, Korei płn. i szczątkowo na Kubie. Mam czasem wrażenie, że ci, którzy bali się wystąpić przeciw komunizmowi, gdy on panował, teraz walczą z jego cieniem, gdy już to jest bezpieczne.

Najlepszym moim zdaniem paradygmatem, opisującym dziś świat, jest paradygmat Beniamina Barbera : „Dżihad contra Mc świat”.

Mc świat to walec mielący ludzkość na jednolitą papkę konsumpcyjną, pozbawioną twórczego piękna różnorodności oraz pozostawiającą 25% forsy tego świata w podatkowych rajach i Narody nic z tego nie mają. Mc świat operuje wynaturzonym systemem finansowym oderwanym od realnego życia gospodarczego i pełnym sofistycznych spekulacji pozostawiających masę ludzi w głodzie, bezrobociu, braku wody itd. Nawet odradza się niewolnictwo dzieci i handel ludźmi w Europie, także u nas. Mc świat wywołał globalny kryzys i zagraża całym państwom, także europejskim. Jest strukturą grzechu pychy i opętańczej chciwości

Reakcją na niego jest Dżihad czyli tendencje ksobne społeczności etnicznych oparte na takich pojęciach jak wykluczanie obcych, nienawiść do innych nacji, religia jako wrogi znak wobec innych wierzeń, rasizm, zemsta itd. czyli powrót do etosu plemienia.

Tymczasem przyszłość świata leży w porozumieniu wolnych, niepodległych Narodów odnoszących się do siebie z szacunkiem i kooperujących, bo coraz więcej spraw nie da się załatwić w pojedynkę.

Narodowe państwo jest ważnym szańcem przeciw strukturom Mc świata. Nie rozumie tego ani współczesna lewica ani prawica. Lewica neguje wartość Narodu a prawica nie wie, gdzie jest prawdziwy przeciwnik i walczy z urojonym. ( choć są przebłyski np. w programie partii konserwatywnej GB, niestety chyba porzuconym po objęciu władzy).

         Gdyby zrozumiano istotę naczelnego konfliktu epoki, 11 listopada młodzi anarchiści i młodzi narodowcy nie stali by przeciw sobie, ale obok siebie.

 

7.    Jest jeszcze perspektywa szersza. Otóż skończyła się epoka Oświecenia.

Epoka, w której człowiek zafascynowany swą potęgą i potęgą nauki poczuł się równy Bogu i przestał go potrzebować, zaś na Uniwerkach likwidowano 100 lat temu wydziały fizyki, ponieważ wszystko już wiemy i teraz wystarczą inżynierowie.

Zaczęła się epoka Przebudzenia Ekologicznego i trzy litery „ eko” są najczęściej wymienianym słowem na Ziemi, zaraz po słowie „mama”.

Ta epoka oznacza powrót Pokory – do tego stopnia, że pochylamy się z szacunkiem nawet przed światem zwierząt i roślin. Epoka ta oznacza też powrót do energii odnawialnej, z której człek korzystał przez całe swe dzieje i tylko na moment sięgnął do innej, oczywiście dziś powrót na wysokim  piętrze technologii. Trwa wyścig z czasem – czy cywilizacja ludzka zdąży się przestawić, zanim źródła nieodnawialne wyschną czy nie i nastąpi cywilizacyjny colaps. Rządy świata intensywnie nad tym pracują, na czele z rządem USA. A u nas płynie to tylko oddolnie, bo „żont” Tuska nie ma o tym pojęcia a prawica polska pod wodzą ideową Stanisława Michalkiewicza uważa ekologię....za wymysł KGB. Za 20-30 lat będą do nas przyjeżdżać wycieczki – do jedynego skansenu antyekologicznego na świecie. Wygrają te narody, które nową epokę zrozumieją szybciej i dlatego Niemcy, Czesi i Skandynawia są tak zaawansowane w tej dziedzinie.

Tymczasem prawica polska jest religijna a nie rozumie że Przebudzenie Ekologiczne oznaczać będzie w konsekwencji powrót cywilizacji zachodniej do Boga.

I oddaje ten arcyważny oręż kawiarnianej czy kawiorowej obyczajowej, pożal się Boże „lewicy”.

8.     Z tą lewicą i prawicą jest w ogóle u nas kupa śmiechu. Od samego początku parlamentaryzmu w Anglii prawica oznaczała interes warstw bogatych a lewica biednych. Największy w naszej historii ruch społeczny czyli „S” był w płaszczyźnie społeczno-gospodarczej lewicowy i to bardzo i dlatego Polacy z tego ruchu uważają się za zdradzonych przez  swych liderów . U nas jest odwrotnie, jak wynika ze wszystkich statystyk prawica to biedni a lewica bogaci. I dlatego patrioci polscy, zgrupowani między innymi w Nowym Ekranie, nie potrafią się po prostu nazwać. Tytuł lewicy podarowano kiedyś bez sensu postkomunie i teraz jesteśmy sierotami.

Czas z tym skończyć, bo wraz z końcem Oświecenia ten podział przestaje w ogóle mieć sens. Dlatego „Obywatel” ( www. obywatel.org), w którego Radzie Honorowej mam zaszczyt uczestniczyć obok takich ludzi jak Andrzej Gwiazda czy Krzysztof Wyszkowski posiada Deklarację Ideową, w której ten podział został przezwyciężony. Tak jak 33 lata temu podejmując w moim mieszkaniu decyzję o powołaniu WZZ, dziś też wiemy, gdzie jest szansa na przyszłość.

 

9.    Jest też jeszcze inna światowa perspektywa. Otóż trzeba wzrostu PKB powyżej 4% aby nie rosło bezrobocie, gdyż cały czas wzrasta wydajność dzięki postępowi technicznemu. Tymczasem taki wzrost w skali świata nie jest możliwy, bo po prostu Ziemia tego nie wytrzyma na dłuższą metę. Oblicza się, że gdyby wszyscy osiągnęli poziom życia USA, to trzeba by kilku Ziem. Ten fakt oznacza, że konieczne jest po pierwsze odwrócenie galopującego rozwarstwienia materialnego w skali międzynarodowej i wewnątrz państw. Po drugie dzielenie się pracą czyli skracanie jej jednostkowego czasu. Inaczej dojdzie do tragedii, której widowiskową część już obserwujemy w postaci żywiołowych migracji do Europy. Po trzecie intensywna praca nad stwarzaniem nowych pracowniczych ról minimalnie absorbujących energię, co jest możliwe w dziale najszybszego rozwoju czyli usługach. Dlaczego Polska nie miała by być liderem w pomysłach na tym polu? Czy nie tęsknicie do czasu, gdy cały świat nas podziwiał 30 lat temu?

 

10.Proszę o zdjęcie do tego tekstu – „ Łazarzu, ja cię proszę , daj!”. Bywajcie!  Zamykam komputer.

    Będzie jeszcze jeden tekst poetycki na ten temat, dziś lub jutro.

     1 kwietnia sprawdzę czy Credo wywołało jakiś rezonans i mam nadzieję, że nie będzie to primaaprilisowa ściema. Dzięki za wszystko

Makary Anarchanioł

 

 

     

 

                                                                             

           

 

KOMENTARZE

 • Drogi Makary Anarchaniele,
  za szybko się poddajesz. Przecież kropla drąży kamień. Nikt ci nie zagwarantuje, że praca u podstaw będzie łatwa, a efekty przyją szybko.

  Po mojemu, wyluzuj, Stary, i rób dalej swoje. Ilość czytających posty może i jest ważna, ale nie to stanowi o biegu świata.

  Pozdrawiam Niepoprawnie

  krisp
 • Tak samo
  Tu jest bardzo dużo dobrych tekstów - czytelnictwo przez to się rozdrabnia.

  Ale ja też zachęcam do wytrwałości:)

  Serdecznie pozdrawiam
 • Anarchanioł
  zapraszam do pisania! I nie tylko we własnym imieniu.
  Sama bym chwyciła za pióro, ale nie mam doświadczenia pisarskiego i dlatego z przyjemnoscią czytam dobre teksty (a tych jest dużo na nE) i komentuję. Kazdy z czytanych tekstów poszerza moje widzenie świata i dlatego z żalem przyjmuję pożegnania blogera z czytelnikami. Tym bardziej, że Twój życiorys to przecież niewyczerpane źródło na pewno interesujacych tekstów.
  Pozdrawiam serdecznie
  p.s. w tej chwili potrzebne jest każde uczciwe pióro!
 • Anarchanioł
  "Do ciężkiej cholery, moje pokolenie 60 latków już nie da rady, młodzi ruszcie się! Nie mam ochoty umierać patrząc jak ginie mój kraj"

  Psia kość !
  Chcesz zejść z pola walki ?
  Ja tu dopiero dzisiaj trafiłem.
 • @Autor
  Pana apel
  "Jest ostatni gwizdek, aby to zmienić. Albo stworzyć formację nową albo gremialnie wejść do PIS i gwałtownie nasycić je pokoleniową i ideową zmianą.
  Do ciężkiej cholery, moje pokolenie 60 latków już nie da rady, młodzi ruszcie się! Nie mam ochoty umierać patrząc jak ginie mój kraj. Jak się nie zorganizujeta, to jesienią władze obejmie koalicja SLD-PO i nie muszę mówić z jakim skutkiem. Zamiast orła w koronie będą okulary Jaruzela. Już się tam szykują. I nie nazywajcie się „ partia” tylko zgodnie z naszą tradycją : „ konfederacja”."

  jest zaskakująco zbieżny z analizami Ruchu Wolność i Godność w tym: http://www.ruchwig.pl/index.php/pl/ruch/strategia/33-nieuchronnosc-wybuchu-spolecznego-w-polsce
  Serdecznie pozdrawiam
 • Anarchanioł
  przepraszam za protekcjonalny poprzedni wpis:)
  Credo jest porywajace i spójne w treści.
  Wyjaśnia wiele asektów - właściwie wszystko, co należy wiedzieć, w jakim miejscu czasu i swiata się znajdujemy, w którym kierunku iść.
  Proszę rozwijać poszczegolne myśli i nie ustawać w wezwaniach do przebudzenia. Te myśli i ta wizja Polski musi się przebić do szerokiej publiczności!
  Pozdrawiam serdecznie
 • aby osiągnąc narodowe cele
  Pisze Pan ze powinnismy ograniczyc konsumpcję, czyli mniej kupować, wiadomo ze mniejszy popyt spowoduje ograniczenie produkcji, bo po co produkowac jak nikt nie kupuje, ograniczenie produkcji to przestoje w zakladach, zamykanie fabryk i zwalnianie ludzi, czyli pogłębioanie kryzysu,, czy ja sie mylę? pozdrawiam i zgadzam się z pozostalymi tezami
 • @Autor
  Szanowny Panie, ani Pan nie przestanie pisać i ani my Pana czytać... każdy po swojemu jakoś się powoli dostraja do podjęcia tego wyzwania jakim jest próba odzyskania silnego wolnego niezależnego Państwa Polskiego. Ten czas nieubłaganie nadciąga z każdym dniem i co ciekawsze społeczeństwa nabiera świadomości zmian jakie w nim zachodzą. Wsiadam dziś do pierwszej z brzegu taksówki koło dworca a taksówkarz na oko 40 latek góra 50 po chwili rozmowy o nieprzewidywalności pogody... wali o potrzebie świadomego pójścia na wybory bo już nie ma zdrowia do tego narodu co sobie sam krzywdę wybieraniem durniów robi... przegadaliśmy całą drogę... oczywiście o 2 dniowych wyborach o sytuacji w Białorusi oraz stanie polskiej armii i jej degeneracji i łataniu eneserem... o elektrowniach na Litwie skasowanych Możejkach i całej masie różnych spraw... pod Krzyżem Katyńskim podchodzi do mnie człowiek z ogromnym transparentem i mówi: Pójdzie pan ze mną rynek...? bo sam tego nie utrzymam jest za duży... o kilka metrów... a po kilkunastominutowej rozmowie dodaje:" Nas rozjechali czołgami a dziś?... jeżeli po 10 IV nie się nie udało nic zrobić to jaką mamy szanse teraz?" ale zaraz potem pyta skąd ta pewność że nadchodzi koniec totalnej dominacji obcych w naszym kraju... właśnie stąd, że powstaje niezależnie od siebie i znanych liderów niesamowita ilość inicjatyw: ludzi piszą, rysują także po murach, zakładają stowarzyszenia, blogi, gazety, pokazy filmów czy spotkania z weteranami lub uczciwymi historykami... powstają happeningi takie jak Las Smoleński czy wyjazdy na grób poniewieranego lotnika ojczyzny Rossonero... ludzie amatorsko lub na pograniczu swej służbowej pracy poświęcają tysiące godzin w sieci i setki nieprzespanych nocy by odnaleźć kilka dowodów na nieprawdziwość tez oficjalnych czynników... to już nie jest pospolite ruszenie to samokrystalizujący się legion 10 kwietnia, a raczej kolejne polskie legiony... i tu w kraju i za granicą... protesty profesorów akademickich, ekonomistów, ba nawet popkulturowych scenodajków... to, że tego nie widać na co dzień, to wynik gigantycznego wysiłku mediów mainstreamu... ten wysiłek nie może trwać... źródełko z kasiorką się powoli wyczerpie po za tym materiał ludzki już nie łapie tak łatwo ripost, dowcipów z niedomówień czy szydery w pięciu na jednego... ich czas właśnie rozpoczyna agonię, mimo lansu, pijaru i zabaw na dworach kingsajzowej elity na charytatywnych balach dziennikarzy... ujawniają się ich stronnicy w miejscach gdzie ujawnienie się wcześniej by mainstream totalnie zdyskredytowało... ale teraz wszystkie ręce na pokład... dlaczego? to arcyboleśnie proste... tracą grunt pod nogami a ludzie podnoszą głowy znad niepokornych karków... brakuje jeszcze impulsu, może kilku twardych dowodów zdrady... a widoki z Libii pokazują jednoznacznie jak się kończy wściekłość prostego ludu... tu u nas naród nie pozwoli 2 raz do siebie strzelać... wojsko raczej też nie odpali czołgów na barierki z krzyżem. Proszę nie tracić wiary tylko robić swoje... to co Pan robi od kilkudziesięciu lat. Pozdrawiam. To nasz kraj, kraj wolnych i dumnych ludzi... a szmaty na obcym postronku mogą nam naskoczyć na frędzel. Ukłony do samej ziemi.
 • zachęcam
  proszę nie ustawać,przy tej ilości tekstów dopiero teraz udało mi się odkryć Pański:-)
 • Pan i tak ma więcej czytelników niż ja :)
  http://marekkajdas.nowyekran.pl/post/5274,opus-dei-w-kazdej-parafii-polski-i-wsrod-polakow-w-calym-wszechswiecie

  Od bodaj 7 lat piszę pod różnymi stylami, nickami, w wielorakiej tematyce i czytelników nadal niewielu, ale czy to wina czytelników czy moja :) Proszę się nie poddawać. Bardzo dobry tekst, acz można się spierać o pewne niuanse eko i lewicowe. W końcu nie zaprzeczy Pan że Gorbaczow założył "Zielony Krzyż", a KGB istotnie wpływała na różne nurty młodzieżowe, w tym ekologiczne.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Zielony_Krzy%C5%BC
  "radykalny wyznawca chrześcijańskiej nauki społecznej"

  Zatem dlaczego Pan popiera lewicę? To jest oczywista sprzeczność :) Proszę pozostać przy kanonie katolickim i nauki Jana Pawła II warto stawiać ponad różne ekomity. Pan nie powinien się nabierać na to.

  Potrzebna nam jest nowa KATOLICKO-NARODOWA SOLIDARNOŚĆ, właśnie błędem Solidarności z 1980-82 było oparcie na tych co nas zdradzali od Magdalenki, od Okrągłego Stołu dzień po dniu, rok po roku. To Pana koledzy, przyjaciele Andrzeja Gwiazdy, Wyszkowskiego. Jak to możliwe? Dlaczego współpracowaliście z bolszewikami, trockistami do których Żołnierze Niezłomni raczej strzelali kilka dekad wcześniej? Nie wiedziano kim jest Kuroń, Geremek, Michnik i tysiące im podobnych? Aniołki????????????????????

  OBYWATEL.
  Niechże założą u nas w NE blog redakcyjny jak w Salonie24. Jest trochę ciekawych idei pracowniczych i ekonomicznych, obywatelskich do omówienia, ale chyba spoza ekologii :)

  Przykład. MDG - Minimalny Dochód Gwarantowany. Napisałem do OBywatela prośbę o tekst pewnego artykułu na ten temat, bez odpowiedzi. Może go Autor zamiast mnie zamieścić? Będzie popularna notka na dekadę, gwarantuję :)

  Temat: MINIMALNY DOCHÓD GWARANTOWANY MDG

  Rzecz w tym że ja chcę katolickiego MDG, a nie lewicowego, zatem nie od Marksa-diabła, ale od Jezusa Chrystusa inspiracja, idea.

  ===================
  Mamona ukazuje się człowiekowi jako alternatywa dla Boga. Bardzo rzadko jednak ma miejsce radykalny wybór. Większym zagrożeniem jest szukanie kompromisu. Przed iluzją znalezienia trzeciej drogi Jezus ostrzega swoich uczniów:

  ”Żaden sługa nie może dwom panom służyć. […] Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24; Łk 16,13).

  Nie oznacza to, że majątek jest zbędny lub bez znaczenia na drodze do zbawienia. Podporządkowany wyższemu celowi może być skutecznym środkiem jego osiągnięcia. Kiedy przemijalne dobra materialne służą potrzebującemu, wówczas stają się trwałym dobrem duchowym dla posiadającego:

  ”Pozyskujcie sobie przyjaciół niesprawiedliwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków” (Łk 16,9).

  (za: ks. Artur Malina, Gość Niedzielny Nr 38/2004)
  ============================
  http://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny/slowo/MAMONA

  I tym akcentem nielewicowym pozdrawiam Bohatera Opozycji licząc na debaty, proszę jednak nie znikać tak na miesiące za każdym razem. Czytelników trzeba szanować :)
 • @Nathanel
  tak, Nathanelu pełna racja.
  Przypomniało mi się takie powiedzenie
  "Kto na drodze swego życia zapalił choćby jeden płomyk nadziei, ten nie żył daremnie."

  I to przesłanie dedykuję Anarchaniołowi i nam
  wszystkim.

  Pozdrawiam sedecznie
 • Dołączam się do apeli powyższych o kontynuację...
  Dołączam sie do tych, którzy zachęcają Pana do kontynuowania swojego zadania - pisania dla innych ku wspólnemu DOBRU. Zwłaszcza teraz, kiedy NE otworzył płaszczyznę, na której wielu, wielu ludziom otwierają się szeroko oczy! Łazarzowi oczywiście chwała za to, ale i Pan ma swój udział w uświadamianiu młodych (pewnie nie tylko młodych). Wszak to do nich "woła" Pan o inicjatywy, aktywność... Konsekwentnie, zatem, trzeba ich wesprzeć choćby i słowem pisanym na NE. :) Pozdrawiam i jednak czekamy...
 • Drogi Archaniele
  Jak Ty sie poddasz, to kto poprowadzi Nas do boju o Polskę naszych marzeń. Mlodzi juz się organizują. Nie uciekaj, zostań. Twoja wiedza i doswiadczenie są nam niezbędne. Jesli uciekniesz to Duch Śp. Ani Walentowicz będzie Cię ścigał na kazdym kroku. Sama osobiście Ją o to poproszę i wierzę, że mi nie odmówi.
  Twoje credo jest wspaniałe, bardziej konkretnie odniosę się do niego jutro. Dziś juz bardzo późno, a rano muszę wcześnie wstać.
  Pozdrawiam serdecznie

  Ps. odbierz pocztę
 • @krisp
  Dzięki. Mam takie doświadczenia, że jak ktoś odbiega choć trochę od kanonu danego środowiska, to się go nie toleruje. Ten stereotyp okazał się błędny tutaj - jest cała lawina wejśc na Credo i jestem cały osłupiały.
  Nie spodziewałem się tego w najśmielszych snach. A ponadto widać, że zaledwie po miesiącu jesteśmy niesamowicie skonsolidowani. Okazałem się człekiem małej wiary Anarchanioł
 • @mnich zarazy
  Wiesz, spadło mi przez kilka postów o 70% a i tak nie było dużo. teraz jestem w szoku - cała lawina wejśc na Credo. Po miesiącu środowisko jest fantastycznie skonsolidowane, skoro tak broni słabnącego duchem.
  A że wiele tekstów jest prima sort to fakt. Dzięki bardzo Anarchanioł
 • @Molier
  Okazałem się człekiem małej wiary, sorry. Jest masa wejść na Credo aż mi się w głowie kręci. Środowisko podtrzymuje słabnącego duchem potężnym wsparciem. Zaledwie po miesiącu istnienia. Super. Wielkie dzięki
  Anarchanioł
 • @oyoy
  Trzeba by mi serce wyrwać z piersi, abym zszedł z pola walki. Po prostu na chwilę się podłamałem, bo poza Obywatelem to jest jedyne miejsce, z którym się całkowicie utożsamiam. I podtrzymuje mnie na duchu taka ilość wejść, że nie spodziewałem się tego w najbardziej optymistycznych przewidywaniach. Po miesiącu istnienia stanowimy zastęp prawdziwych muszkieterów. Dzięki. Anarchanioł
 • @Tomasz Urbaś
  Dzięki za info. Serdecznie pozdrawiam. Jest taka ilośc wejść na Credo, że powinienem posypać głowę popiołem i iśc pieszo do Canossy. Anarchanioł
 • @Molier
  Dzięki raz jeszcze. Ogromna ilość wejść na Credu normalnie mnie obezwładnia. Jak tylko dojdę do siebie
  wznowię pisanie Anarchanioł
 • @jwp
  Tak jest. Okazałem się człekiem małej wiary. Dostałem ogromne wsparcie. Pozdrawiam serdecznie Anarchaniol
 • @herbatnick
  Nie chodzi o to, żeby nie kupować chowając forsę do skarpety.Mieszkam w dzielnicy zamieszkałej przez bogatą zakorzenioną wspaniałą inteligencję. Co dwa lata zmieniają samochody na okazalsze. Jakby zmieniali co 4 lata, to chybaby nie było krzywdy, co? A co drugą kasę dawaliby na Orkiestrę Zbawienia Armii, zaś ona wzorem Owsiaka dawałaby ją wojsku na zakupy w polskich zakładach zbrojeniowych, które upadają. Za tę kasę robotnicy kupią sobie chleb i masło oraz mieszkania produkowane przez Polaków w kraju, zaś Lexus i Toyota zarobia mniej. Myslisz, że nie dadzą? Znam ich, swemu Państwu - naprawdę swemu - dadzą. Dadzą też menele z gdańskich Stogów kasę na co drugą flaszkę Mamrota,kiedy się zorientują, że ich państwo traktuje ich jak ludzi. Oni też są Polakami z duszą i sercem, znam ich dobrze, Pracowałem 12 lat fizycznie od 83 do 94. Pozdrawiam Anarchanioł
  PS. A takich orkiestr może być cała kupa
 • @Avern
  Amen. Wspaniały, poetycki i zarazem socjologiczny tekst.
  Ogromna ilość wejśc na credo po prostu mnie poraziła.
  Jak dojdę do siebie, wznawiam pisanie. Ten Nowy Ekran to już dziś prawdziwy Legion a dziadek, który mnie wychował był własnie legionistą Piłsudskiego. Dlatego tak bardzo chciałem tu być i być czytany. Cóż, człek jest prózny Pozdrawiam Anarchanioł
 • @HKM
  Dzieki. Ilośc wejśc na Credo jest niesamowicie duża. I to wsparcie od was w komentarzach...... Jestem zawstydzony małością swej wiary. Anarchanioł
 • @Marek Kajdas
  Porusza Pan wiele kwestii. Po pierwsze chrześcijańska nauka społeczna nie jest ani lewicowa ani prawicowa ale ponad to, choć zawiera w sobie wartości obu tych nurtów. Dobro bowiem ma taka naturę, że jego składowe części ograniczają się wzajemnie domagając się kompromisu. Lewica i prawica to w europie akceptowalne zespoły wartości w całej historii jej parlamentaryzmu, natomiast komunizm był zbrodniczym zwyrodnieniem i posługiwał się hasłami lewicowymi w oszukańczych celach. Głównym celem Solidarności w 81 roku było przejęcie zakładów przez samorządy pracownicze i to się nawet w dużej części udalo. Czy to jest idea prawicowa? Nie, jak najbardziej lewicowa akurat, choć odbywała się z krzyżem w ręku. W historii było wiele ruchów chrześcijańskich zmierzających do lewicowyyh celow a sam Jezus trzymał raczej z biednymi niż bogatymi i jego apostolowie nie pochodzili z bogatych dworów. MDG znam dobrze..... z opracowań anarchistów poznańskich broniących zresztą dzielnie Cegielskiego przed upadkiem. To dojrzała, profesjonalna doktryna. Zaraz dam znać Remigiuszowi Okrasce z Obywatela, że Pan ma materiały na ten temat. Pański znakomity apel o przekazywanie żywności przez rolników wprost do miast jest tożsamy z akcją Mlodych Socjalistów w Łodzi, którzy już to robią. Ideę tę popiera też Ekocentrum ze Stryszowa prowadzone przez Lorda Rose autora ostatnio wydanej znakomitej książki o nowym stylu zycia na wsi oraz jego kobietę panią Łopatę. Jak Pan widzi, ludzie serca i prawdy walcża o to samo, niezależnie od koloru ideowego który sobie przypinaja.
  Michnik akurat w Solidarności 81-82 obecny nie był a Kuroń jest postacią skomplikowaną, taki syn marnotrawny
  a przecież każdy może odkupić swe winy. On odkupił. Po 89 roku znów się sprzedał ale na łożu śmierci w ostatnich tekstach wyraził za to skruchę i przyznał się do grzechu. Jedyny z tego środowiska. I to on osobiscie jesienią 81 roku wywarł skuteczny nacisk na Sejm PRL przewalczając jego opór przed ustanowieniem Rad Pracowniczych.
  Chętnie się z Panem kiedyś spotkam, bo bardzo sobie cenię pańskie teksty i Pana szczere chrześcijaństwo.
  Naprawdę , panie Marku - historia najnowsza Polski jest bardzo skomplikowana i trzeba uważać z osądzaniem.
  A jak była Magdalenka to ja pracowałem fizycznie jako coś pomiędzy smieciarzem i hyclem i naprawdę nie mam z tą zdradą nic wspólnego.
  Z Bogiem Anarchanioł
 • @Nathanel
  Niestety w dużym stopniu tak jest z tą mlodzieża. Ale przecież genialny socjolog Mickiewicz pisał _ nasz Naród jak lawa. Dzięki za wsparcie Anarchanioł
 • @Molier
  "Kto ocalił choć jedno życie, ten ocalił cały świat"
  Akurat mnie się udało przez 7 lat słać wsparcie przez Kościół dla sieroty z Rwandy. Tak zyskałem piąte dziecko.
  Nie zebym się chwalił, bo robi to masę ludzi w Polsce, ale bardzo mnie wzruszyłeś tyloma spotami poparcia.
  Anarchanioł
 • @AnnaZofia
  Dzięki wielkie. To niesamowite poparcie zawstydza mnie i oczywiście zobowiązuje. Pozdrawiam Anarchanioł
 • @Samanta
  Trzeba by mi serce wyrwać, żebym uciekł. Spodziewałem się powrotu do 100 odslon ale jest ich już 800.
  Normalnie spadłem z krzesła Pozdrawiam Anarchanioł
 • @Łażący Łazarz
  Nie wiem, gdzie się schować ze wstydu.
  Jest tyle odsłon i poparcia w komentarzach, że mi się w głowie kręci i chce się śpiewać.
  Masz Łazarzu w ręku ogromną już siłę, bo zadziałała tu zasada " jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" i dlatego dostałem takie wsparcie.
  Masz potężną, scementowaną więź zaledwie po miesiącu.
  Modlę się za Ciebie rano i wieczorem
  Anarchanioł
 • @Anarchanioł @All
  Złożę tu Archaniołowi (5 dni wcześniejsze) życzenia zdrowia z okazji 64 rocznicy urodzin. Uważam, że każdy powinien dawać z siebie tyle, ile potrafi, dla poszerzania wspólnej wolności. Tu wiek nie ma znaczenia. Mamy teraz większe możliwości, trzeba tylko pamiętać o tych, którzy nie mają dostępu do internetu. To jest zadanie dla internautów! Powielaliśmy kiedyś informacje na maszynach do pisania przez kalkę, na ramkach, kolportowali w plecakach lub maluchami.Jak olbrzymie teraz mamy możliwości! Musimy to wykorzystać! Mówi to wam wszystkim 73-latek
 • @Anarchanioł
  "Normalnie spadłem z krzesła Pozdrawiam Anarchanioł"


  Masz miękkie i wrażliwe serce jak każdy patriota, ale zgodnie z zasadą d.... twarda i mam nadzieję, że nic Ci się nie stało.:))))))
  Serdeczności ...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31