Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
68 postów 70 komentarzy

Anarchanioł

Anarchanioł - Metakomentarz społeczno-poetycko- humorystyczny !

Witajcie w Chile!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Skąd się wziął ustrój zaaplikowany Polsce po roku 89. Jaka jest jego anatomia i skutki. Niespodziewane analogie w skali światowej. Czy wróg naszego wroga może być naszym sojusznikiem i jak długo.

      Zgłaszam się po przeszlo tygodniowej przerwie spowodowanej chorobą.

     Tytuł tego spota nie oznacza zachęty typu turystycznego, choć niewątpliwie Ameryka Łacińska jest kontynentem zachwycającym geograficznie i fascynującym społecznie.

    W czasie dyskusji pomiędzy smokiem Balceronem a Rostowskim ten ostatni napomknął, iż system emerytalny OFE obowiązywał w przed Polską tylko w Chile. Informacja ta przemknęła bez echa a ma ona znaczenie kapitalne.

Nie tylko bowiem system emerytalny przeniesiono z Chile do Polski, ale w ogóle cały ustrój społeczno-gospodarczy.

A teraz trzy zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, iż przez 5 lat studiów socjologicznych na Uj oraz przez 4 doktoranckie na UW nauczono  mnie, aby nie dawać się zwieść powierzchownym definicjom zjawisk tylko drążyć je analitycznie a jednocześnie syntetycznie porównywać ze zjawiskami nawet odległymi w czasie i przestrzeni.

Drugie zastrzeżenie jest takie, iż często występują syndromy społeczno-polityczne i wystarczy znać jakiś wskaźnik z jednej czy drugiej sfery, aby wiedzieć o co chodzi. Czasem jednak takich wyrazistych syndromów nie ma i jakiś społeczny ruch, partia czy nawet popularna gazeta nie dają się wszechstronnie oddzielić od innych. Na przyklad Gazeta Wyborcza radykalnie różni się politycznie od Rzeczpospolitej czy Gazety Polskiej, ale pod względem schlebiania doktrynom gospodarczym wszystkie te trzy tytuły prasowe rożnią się niewiele.

I teraz zastrzeżenie trzecie. Otóż jest takie zjawisko, że ludzie walczący gdzieś o ludzkie warunki życia i godność człowieka mając przeciw sobie przemożną siłę zagraniczną instynktownie szukają jakieś sporej siły gdzieś dalej, aby się o nią oprzeć. Widząc ją z daleka i oczekując od niej pomocy, nie dostrzegają nieprawości jaka ta siła popelnia w zasięgu swych wpływów.

Takie zjawisko dotyczyło społeczników w Ameryce Łacińskiej, spoglądających z sympatią na Moskwę, przez wiele lat i nawet sięgnęło ono do duchownych w ramach tzw. teologii wyzwolenia. Na szczęście Janowi Pawłowi II udało się opanować to zjawisko i dziś Ameryka Łacińska w większości steruje w sposób demokratyczny w kierunku poprawy losu przeciętnych i biednych ludzi.

Przy wszystkich proporcjach zjawisko to dotyczyło także  nas, walczących z komuną i spoglądająch z nadzieją w stronę Stanów. Dlatego, gdy przy pomocy tych Stanów zainstalowano w Ameryce Łacińskiej bezwzględne i okrutne dyktatury, patrzyliśmy na to  obojętnie albo nawet z uznaniem jako przejaw ogólnoświatowej walki z komuną a nawet kilku z nas pojechało do Pinocheta zawieźć mu ryngraf z Matką Boską.

I tu jest odpowiedź na jedno z pytań leadu. Otóż wróg naszego wroga może ( i nawet powinien) być naszym sojusznikiem, ale tylko do tego  momentu, gdy zacznie popełniać zbrodnie.

A teraz już ad rem problemów gospodarczych. Powiem krótko - w Ameryce Łacińskiej ci sami ludzie w imieniu tych samych korporacji aplikowali durnym generałom te same przepisy gospodarcze, które zaaplikowano durnym elitom okrągłowostołowej Polski, nie mającym pojęcia nie tylko o realnej gospodarce, ale nawet o ekonomii jako nauce a nawet czasem nie znającej angielskiego i wtedy można było rozkazywać im na migi.

Daty i nawet godziny tych zdarzeń są już znane i opisane zarówno w Polsce jak w literaturze zagranicznej i nie ma potrzeby tego tutaj powtarzać. Jest też jasne, że efekty gospodarcze zaaplikowanej terapii zarówno w Polsce jak i w Ameryce Łacińskiej i w ogóle we wszystkich krajach biednych i na dorobku były nieodmiennie opłakane ( a nas po prostu karmiono kłamliwą propagandą na ten temat) i dlatego cała Ameryka Łacińska spod jej jarzma się już wyzwoliła a jeden z głównych koryfeuszy fałszywej doktryny nawet kaja się teraz i pisze przepraszające dzieła.

15 lat temu obserwując realia gospodarcze Polski pisałem, że wprowadzono u nas ustrój latynoski przy czynnym udzieale komunistów jako jego beneficjentów. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak ustrój ten się nazywa w fachowej literaturze a także nie było świetnego okreslenia Michalkiewicza nazywającego te stosunki jako kompradorskie. Wiedziałem jednak, że pomiędzy Pinochetem a Jaruzelem istnieje nie tylko bliźniaczość jak między dyktatorami, ale także jako tymi, którzy patronowali wprowadzaniu tej samej doktryny społeczno - gospodarczej do swych krajów - tyle, że Jaruzel zrobił to po kilku latach a Pinochet od razu.

Jako główne cechy gospodarki latynoskiej wymieniałem wtedy :

  1). Taką fetyszyzację roli pieniądza, że dla innych wartości prawie nie starcza już miejsca ( a przecież przenikliwy Leszek Kołakowski dawno odkrył, że różne dobra na tym świecie mają taką naturę, iż się wzajem ograniczają)

 2) Koncentrację bogactwa w ręku wąskiej grupy przy jednoczesnej rozszalałej konsumpcji ostentacyjnej i zignorowaniu wlaściwego dla kultury europejskiej etyki kapitalizmu z jego skromnością i proinwestycyjnym charakterem

3) Związaną z tym dominacją importu i , używając języka jadwigi Staniszkis, kapitału transferoweg)

4) Słabość klasy średniej i coraz większa licebnośc pod-klasy ludzi wykluczonych czyli zepchniętych w biedę lub nędzę.

5) Zapaść służb publicznych - nauki, kultury, edukacji, zdrowia. Coraz większa zależność w dostępie do tych dóbr od zamożności.

6) Stopniowa dewastacja całej lub prawie całej logistyki Państwa.

7) Wyprzedaż majątku narodowego wlącznie z tą logistyką.

8) Lekceważenie prawa na wszystkich szczeblach społecznej drabiny - w tym szczególnie prawa pracy.. Afery ( notorycznie nie wyjaśniane i nie rozliczane), coraz większa rola struktur przestępczych, słabość policji, atrofia armii oraz niedrożność wymiaru sprawiedliwości, który służy głównie ochronie interesów władzy i promuje poprzez swą bezsilnośc różnego typu oszustwa.

9)Ogromny rozrost biurokracji ( często nieprofesjonalnej), korupcja, brak rozdziału pomiędzy polityką a gospodarką.

10).Drastycznie nierównomierny rozwój ekonomiczny w znaczeniu terytorialnym. Błyskawiczne kariery finansowe cwaniaków przy jednoczesnym niedowartościowaniu wytęzonej i nawet wysoko kwalifikowanej pracy.

11) Rozrost patologii społecznych z handlem ży7wym towarem włącznie.

12 Wielka emigracja mlodych i często wykwalifikowanych i ambitnych ludzi.

13) Do tego w latach 90-tyc dochiodziła zapaść rolnictwa płacącego za przemianę najwięcej,podobnie jak w czasie planu 6-letniego, zapaść budownictw mieszkaniowego będącego luksusem dla bogatych oraz likwidacja szeregu dziedzin wytwórczości często o bardzo zaawansowanej technologii np. elektronika, farmaceutyki, zbrojeniówka, przemyśł lotniczy, stoczniowy oraz częśc przemysłu lekkiego.

No oczywiście doktrynalna, ślepa i bewzględna- także przy pomocy drakońskich podatków -likwidacja gospdarki państwowej, niedopudszczenie do odrodzenia się spółdzielczej i wyprzedawanie wszystkiego w obce ręce.

      Taki stan jest przed naszymi oczyma.

      I musimy go przewalczyć. Ameryka Łacińska pokazuje, że to jest mozliwe.

                              Makary Anarchanioł

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Agent KGB Allende: "Rewolucja naznaczona jest zawsze krwią, sprawa socjalizmu jest nadrzędna"
  Agent KGB Allende: "Rewolucja naznaczona jest zawsze krwią, sprawa socjalizmu jest nadrzędna"


  Ludziom protestującym przeciwko głodowi spowodowanemu komunistyczną polityką rządu Allende oraz morderstwom i porwaniom dla okupu dokonywanym przez komunistyczne bandy w Chile ochranianym i wspieranym przez rząd Allende, a szkolonym i zbrojonym przez KGB — Allende po stalinowsku zapowiadał: “Uważajcie, na cios odpowiemy uderzeniem stokroć silniejszym, rewolucja naznaczona jest zawsze krwią, sprawa socjalizmu jest nadrzędna.”

  Poniżej kilka wyjątków z tekstu uchwały Kongresu Narodowego Chile, zatwierdzonym znaczną większością głosów, dnia 23 sierpnia 1973 roku. Całość tej uchwały mówiącej o systematyczne wprowadzanej rewolucji bolszewickiej w Chile — u mnie blogu. (1)

  W tym dokumencie zostają wymienione pogwałcenia Konstytucji oraz innych praw — przez marksistowski rząd prezydenta Allende oraz uchwala się, z przyczyny braku konstytucyjnej procedury "impeachmentu", "przedstawienie" tego "poważnego przekroczenia porządku konstytucyjnego i prawnego Republiki", wśród innych organizmów państwowych, także Siłom Zbrojnym.

  Dokument ten świadczy o tym, że sowiecki agent i komunista Allende, uważał się za niemal za dyktatowa Chile — i tak jak typowy komunistyczny bandyta, uważał iż nie jest zobowiązany do przestrzegania żadnych praw obowiązujących w kraju.

  A ponieważ obrońcy tego agenta KGB twierdzą, że Allende był wzorem cnót obywatelskich — niech popatrzną na punkty o łamaniu prawa oraz bezprawnych aresztach i torturowaniu przeciwników komunizmu w Chile. Jednak, mordy, aresztowania oraz torturowanie przeciwników komunizmu jest dla lewactwa godną podziwu sprawą — bo dla lewactwa dokonywane jest ro w imię zaprowadzania komunistycznej, stalinowskiej powszechnej jedności oraz szczęśliwości w mordowanych przez komunistów narodzie.

  * * * * *  4. Obecny Prezydent Republiki został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe zaakceptowawszy konstytucyjne gwarancje demokratyczne, która to akceptacja szczególnie miała na celu podporządkowanie działań jego Rządu podstawom i zasadom państwa prawa, a które on sam uroczyście zobowiązał się szanować;

  5. Jest faktem, iż obecny Rząd Republiki od samego początku swego istnienia starał się usilnie przejąć całkowitą władzę, wyraźnie zamierzając poddać wszystkich obywateli najściślejszej kontroli gospodarczej i politycznej ze strony Państwa i tym samym ustanowić system totalitarny, całkowicie sprzeczny z reprezentacyjnym systemem demokratycznym ustanowionym w Konstytucji;

  7. Rząd popełnił następujące wykroczenia wobec Władzy Ustawodawczej jaką jest Zgromadzenie Narodowe: * a) Bezprawnie odebrał Zgromadzeniu Narodowemu jego główną funkcję, którą jest ustanawianie praw, podejmując szereg kroków o dużym znaczeniu dla życia gospodarczego i społecznego kraju, będących bezdyskusyjnie kwestiami prawnymi, poprzez narzucone bezprawnie środki przymusu lub poprzez proste administracyjne decyzje opierające się na "legalnych możliwościach" (…)

  8. Rząd popełnił następujące wykroczenia wobec Władzy Sądowniczej: * b) Lekceważył działania wymiaru sprawiedliwości w przypadkach przestępców należących do stronnictw i grup związanych bądź zbliżonych do Rządu, czy to za pomocą bezprawnych ułaskawień czy też poprzez świadome nieegzekwowanie nakazów aresztowania;

  10. Wśród permanentnych wykroczeń Rządu przeciwko podstawowym gwarancjom i prawom ustanowionym w Konstytucji można wyodrębnić następujące: *

  a) Naruszył podstawową równość wobec prawa poprzez fanatyczną i nienawistną dyskryminację w ramach pomocy, jakiej jako Organ Władzy winien udzielać by chronić życie, prawa i własność obywateli, w czasie gdy sprawował działalność związaną z podstawowymi problemami społecznymi, m.in. żywieniowymi, tak jak i w wielu innych aspektach. Należy mieć na uwadze fakt, iż sam Prezydent Republiki stworzył z tych dyskryminacji regułę, ogłaszając od samego początku swego urzędowania, że nie uważa się za Prezydenta wszystkich Chilijczyków. *

  f) Systematycznie naruszał konstytucyjne gwarancje własności, popierając bądź zezwalając na ponad 1500 nielegalnych "zagarnięć" posiadłości ziemskich oraz setek jednostek przemysłowych i handlowych, by je następnie zarekwirować lub bezprawnie kontrolować i w ten sposób, poprzez grabież, ustanowić państwową kontrolę nad gospodarką, co stało się jednym z decydujących powodów spadku produkcji, przerw w dostawach, czarnego rynku i dławiącej podwyżki kosztów życia codziennego, ruiny skarbu narodowego Państwa i, generalnie, kryzysu gospodarczego który ogarnął cały kraj i zagraża minimalnemu dobrobytowi rodzin oraz poważnie zagraża narodowemu bezpieczeństwu; *

  g) Dopuścił się wielu bezprawnych aresztowań z powodów politycznych, poza już wspomnianymi dotyczącymi dziennikarzy, i tolerował fakt, iż ofiary w wielu przypadkach poddawane były torturom i biczowaniu; (…)

  _________________________

  1. Całość tej Uchwały na: http://salski.salon24.pl/123599,uchwala-kongresu-narodowego-chile-z-dnia.... Zob. take mojąv notkę: „Gen. Pinochet odsunął od władzy w Chile sowieckiego agenta Allende”, http://blogmedia24.pl/node/42082. Zainteresowanym polecam także bardzo dobrze napisany tekst „Stosunek ks. Michała Poradowskiego do rządów gen. Pinocheta w Chile”, http://www.bibula.com/?p=2524.

  ________________________
 • Gen. Pinochet na wniosek parlamentu w Chile — odsunął od władzy w Chile sowieckiego agenta Allende
  Jeden z blogerów opublikował na Blogmedia 24 typowo bolszewickie, propagandowe "porównanie" stanu wojennego wprowadzonego w PRL przez sowieckiego agenta tow. Jaruzelskiego — do przejęcia w Chile władzy przez wojsko, w celu zapobieżenia wprowadzeniu w Chile przez KGB rewolucji komunistycznej przez sowieckiego agenta tow. Allende.

  Porówniana takie służą przede wszystkim komunistycznym i bolszewickim politrukom do usprawiedliwiania wprowadzenia stanu wojennego w PRL oraz komunistycznych i lewackich ataków na politykę oraz działania gen. Pinocheta.  Więc poniższe, dla przypomnienia…

  Gen. Pinochet, na wniosek parlamentu chilijskiego — odsunął od władzy sowieckiego agenta KGB — Salvadora Allende — szykującego w Chile rewolucję na wzór sowiecki, za pomocą komunistycznej agentury sowieckiej oraz armii i agentów kubańskich.

  Rządy skrajnej, komunistycznej lewicy w wydaniu sowieckiego agenta Allende pragnęły przekształcenie Chile w kolonią sowiecką, czyli "drugą Kubę".

  Allende natychmiast po objęciu urzędu prezydenta — zaprosił do Chile nie tylko Fidela Castro, dyktatora Kuby, który przez szereg tygodni osobiście agitował ludność Chile za rewolucją, lecz także i wojsko kubańskie, specjalnie przeszkolone do walk w miastach. Żołnierzami kubańskim, których ilość doszła do 15.000 — Allende obstawił prawie wszystkie ministerstwa w stolicy kraju oraz pałac prezydencki.

  W Chile grasowały bandy komunistyczne, a procesy rewolucyjne paraliżowały całą gospodarkę. Natomiast mordy zieman oraz bandycka nacjonalizacja ziemi i gospodarki — spowodowały brak żywności na rynku oraz głód.

  Gen. Pinochet — jest więc człowiekiem, który w swoim kraju nie dopuścił sowieckich agentów i bandytów z KGB oraz szkolonych przez nich miejscowych morderców do władzy!

  Gen. Pinochet bronił narodu Chile przed sowieckimi bandytami, albo już mordującymi przeciwników sowieckiej rewolucji zaprowadzanej przez sowieckiego agenta Allende — albo zbrojonymi przez KGB i szkolonymi do przeprowadzania masowych mordów przeciwników komuny.

  Już od momentu objęcia władzy przez sowieckiego agenta Allende, który przyjął od KGB setki tysięcy dolarów — bandyci z lewackich bojówek w Chile mordowali przeciwników rewolucji sowieckiej w Chile. zaczęli napady na banki oraz porywali ludzi dla okupu.

  W Chile bandy komunistyczne szkolone przez agentów sowieckich z KGB posiadały więcej broni niż wojsko!

  Gen. Pinochet działał więc w obronie koniecznej swojego kraju przez sowieckimi bandytami i zsowietyzowaniem. Dzięki gen. Pinochetowi Chile stało się ponownie krajem demokratycznym — a nie kolejną sowiecką kolonią…

  Gdyby nie akcja wojska dowodzonego przez gen. Pinocheta — liczba ofiar w Chile byłaby znacznie większa! Z tym, że byłyby to ofiary po stronie ludzi opowiadających się za WOLNOŚCIĄ I DEMOKRACJĄ W CHILE — którzy jako przeciwnicy bolszewickiej rewolucji byliby mordowani przez sowieckich agentów z KGB i ich lokalnych najemników!

  Tak się przecież działo w Polsce od 1944 roku, gdy stalinowskie bandy morderców zainstalowane — w obrabowanej i wyniszczanej Polsce — przez sowieckie NKWD jako "polscy" komuniści — wymordowały dziesiątki tysięcy polskich patriotów...

  Dlatego, propagandowym dzialaniem w interesie światowego komunizmu jest oskarżanie gen. Pinocheta o to, że jego armia zwalczała w walce komunistycznych bandytów.

  W walce z komunistycznymi mordercami i bandami w Chile zginęło około 1000 żołnierzy chilijskich.

  Ponadto sowiecka rewolucja miała być eksportowana z Chile do wszystkich innych krajów w Ameryce Płd.
 • @Andy-aandy
  Jako bolszewicki politruk pragnę poinformować, że w stanie wojennym zostałem wtrącony do więzienia, gdy żona moja była w ciąży. Po wyjściu pozbawiono mnie możliwości wykonywania zawodu na wiele lat. W więzieniu za Polskę byłem już kilkanaście lat wcześniej i to w moim mieszkaniu podjęliśmy w 78 roku decyzję o powołaniu WZZ, co doprowadziło do Sierpnia. Wychował mnie dziadek, legionista Piłsudskiego.
  Poniosło Cię Andy-aandy. Allende był powiązany z Moskwą, nie przeczę i o tym napisałem w swym tekście, jako grzech spoglądania na coś z dużej odległości i bagatelizowania zbrodni swego potężnego sojusznika.
  Parlament Chile nie zmienił władzy demokratycznie tylko Pinochet dokonał zbrojnego zamachu stanu, niestety znacznie bardziej krwawego i okrutnego, niż Jaruzelski. Trudno mi o tym pisać, ponieważ wiele lat poświęciłem na walkę z komuną i sporo za to zapłaciłem, ale fakty są jakie są i zakrzyczeć się ich nie da. Do dziś nie wiadomo, co się stało z dziesiątkami tysięcy ludzi w tym kraju, podobnie jak w innych krajach tego kontynentu. Tematem mego tekstu były sprawy społeczno-gospodarcze, które też są jakie są i slogany nic tu nie pomogą.
  Dziś w demokratycznym Santiago stoi pomnik Allende a Pinochet przeszedł do tamtejszej historii jako zbrodniarz i złodziej na potęgę.
  To wszystko nie znaczy, że gdybym był w tamtym czasie w tamtym kraju, popierałbym orientację zabitego prezydenta. Za dobrze znam komunizm i śmieszyła mnie naiwność oraz głupota Allende, który rzeczywiście żeglował w te rejony. Jego przestępstwa mają się jednak nijak do zbrodni Pinocheta.
  Myślę, że powinieneś mnie przeprosić i jeszcze raz uważnie przeczytać mój tekst
  Anarchanioł - A-Ja-To-Lach
  PS. W 73 roku był w Gdańsku minister kultury Chile, znany poeta Pablo Neruda. Mówił wtedy, że powinniśmy wymieniać ich wino na nasze statki.
  Oni dalej robią wino, ale my statków już nie. Tego ostatniego faktu dorobiliśmy się już w III RP i trzeba myśleć o tym, kto jest temu winien i jak to naprawić a nie żyć starymi sentymentami opartymi na uproszczonych stereotypach.
 • @Anarchanioł
  "Parlament Chile nie zmienił władzy demokratycznie tylko Pinochet dokonał zbrojnego zamachu stanu, niestety znacznie bardziej krwawego i okrutnego, niż Jaruzelski."
  "Dziś w demokratycznym Santiago stoi pomnik Allende a Pinochet przeszedł do tamtejszej historii jako zbrodniarz i złodziej na potęgę."
  "...śmieszyła mnie naiwność oraz głupota Allende, który rzeczywiście żeglował w te rejony. Jego przestępstwa mają się jednak nijak do zbrodni Pinocheta."

  O Jezu...
  Bez obrazy, ale Wołek na spółkę z Żakowskim lepiej by tego nie napisali:(
  Żenada...
 • @Peregrin Tuk
  Wołek był jedną z trzech osób,które pojechały z Polski do Pinocheta z ryngrafami.
  Był wtedy takim samym dupkiem jakim jest teraz podlizując się Wałęsie i PO.
  A w sprawie Chile polecam zapoznanie się z rozwojem gospodarczym tego kraju w dłuższym okresie przed Allende i Pinochetem a także z sytuacją gospodarczą całego rejonu ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny, która była krajem bardzo bogatym, zanim nie zawitał tam neoliberalizm na bagnetach dyktatury.
  Znam dobrze sytuację społeczną i gospodarczą w czasach rządów Allende i ona była o wiele bardziej złożona, niż opisał to w agitatorskim komentarzu andy-aandy.
  Zbrodnie Pinocheta są dowiedzione i znane całemu światu i jak ktoś zamyka na to oczy to ma podwójne standardy moralne i mnie z nim nie po drodze.
  I jeszcze jedno - jak chcecie nadal walczyć z komunizmem, to jedźcie do Korei Płn., Na Kubę, Białoruś albo do Chin.
  Inaczej jesteście śmieszni.
  Anarchanioł
 • „Skąd się wziął ustrój zaaplikowany Polsce po roku 89.”
  Moskowia płaciła francuskim les philosophes, a oni zrobili Oświecenie.
 • @Anarchanioł
  Proszę przeszperać google, bo twierdzi Pan z przekonaniem, ze Pinochet wymordował jakieś ogromy ludzi, ale wie Pan to z lewackich żródeł, proszę sobie przypomnieć.
  Te same żródła piszą w wiki, ile to Inkwizycja wymordowała ludzi.

  Pinochet podobno zabił 30 tys komunistów.
  Nie wiem, czy moje żródła są wiarygodne, ale jednak bardziej im ufam niż ogólnoświatowemu lewactwu.

  Kołakowski i Staniszkis to też nie moi idole.

  Amerykę Łacińską zniszczyli masoni, teraz rozwalają Polskę.
 • @circ
  Za Pinocheta kraj odetchnął i zaczął się bogacić i to są fakty.
  Zle, że Pinochet oddał władzę i zaufał demokracji.
 • @circ
  http://goralliberty.salon24.pl/87680,general-augusto-ugarde-pinochet

  http://niniwa2.cba.pl/fronda_ten_dzien_wyznaczyla_matka_boska.html
 • Autor
  11 tych 13 punktów da się dopasować do USA.
 • @Anarchanioł
  Wołek drogi Panie był wtedy zwykłm ''śpiochem" na tzw. prawicy. Ani on, ani Wałęsa i im podobni nie są "dupkami" w znaczeniu tego słowa tak jak Pan go użył. Przestańmy ich wreszcie lekceważyć, bo taki stosunek do agentury, jawnej czy ukrytej, to błąd. A jego telewizyjny występ w obronie generała był dokładnie wyreżyserowany przez wiadome służby i w wiadomym celu. Nie zauważył Pan tego wtedy?
  Nie wiem czy zna Pan dobrze sytuację społeczną i gospodarczą w czasach rządów Allende, czy może jednak nie. Przecież nie podał Pan żadnych danych, ani ich ewentualnych źródeł? Za to wciska nam Pan kit o zbrodniczym generale ("zbrodnie Pinocheta są dowiedzione i znane całemu światu". Ho, ho, co Pan powie? To z wiki, jak słusznie zasugerowała circ?) i chcącym w sumie dobrze Allande. A prawdę o tym sowieckim agencie, którą rzucił Panu w twarz Andy-aandy nazywa Pan "agitatorskim komentarzem"...
  I jeszcze zestawia Pan Chile Allande z Polską Jaruzelskiego? Litości, człowieku!
  P.S.
  I proszę nie wysyłyć nas na Kubę czy do Chin. Komuny mamy w dzisiejszej Polsce za trzęsienie...
 • @Grzegorz Rossa.
  "Moskowia płaciła francuskim les philosophes, a oni zrobili Oświecenie".
  Na Pana to jednak można zawsze liczyć:)
  Cała prawda w jednym zdaniu!
  Pozdrawiam.
 • W Chile bandy komunistycznych bandytów szkolone przez agentów sowieckich z KGB posiadały więcej broni niż wojsko!
  * * * * * * *
  Bandy te zostały uzbrojone bronią transportowaną nielegalnie samolotami z Kuby...

  Wię znajomość tego regionu przez autora tego postu — znającego wyłącznie sowieckie, a więc załgane komunistyczne źródła — jest jednak bardzo kiepska...
  * * * * * * *

  W Chile bandy komunistycznych morderców — szkolone i ubrajane przez agentów sowieckich z KGB oraz z Kuby — posiadały więcej broni niż wojsko w Chile!

  Gen. Pinochet działał więc w obronie koniecznej swojego kraju przez sowieckimi bandytami i grożącym Chile pod rządami Alende — zsowietyzowaniem. Dzięki gen. Pinochetowi Chile stało się ponownie krajem demokratycznym — a nie kolejną, jęczącą od komunistycznycgh zbrodni — sowiecką kolonią…

  Gdyby nie akcja wojska dowodzonego przez gen. Pinocheta — liczba ofiar w Chile byłaby znacznie większa! Z tym, że byłyby to ofiary po stronie ludzi opowiadających się za WOLNOŚCIĄ I DEMOKRACJĄ W CHILE — którzy jako przeciwnicy bolszewickiej rewolucji byliby mordowani przez sowieckich agentów z KGB i ich lokalnych bandytów oraz najemników!

  Tak się przecież działo w Polsce od 1944 roku, gdy stalinowskie bandy morderców zainstalowane — w obrabowanej i wyniszczanej Polsce — przez sowieckie NKWD jako "polscy" komuniści — wymordowały dziesiątki tysięcy polskich patriotów...

  Dlatego, propagandowym dzialaniem w interesie światowego komunizmu jest oskarżanie gen. Pinocheta o to, że jego armia zwalczała w walce komunistycznych bandytów.

  W walce z komunistycznymi mordercami i bandami w Chile zginęło około 1000 żołnierzy chilijskich.

  ________________________
 • @Peregrin Tuk: w jednym zdaniu!
  Ale złożonym. ;)

  Pozdrawiam,
 • Pomieszanie z poplątaniem
  Pisząc spot pt. " Witamy w Chile" zdawałem sobie sprawę, iż zaskoczy on wiele osób a cześć z nich nawet zbulwersuje
  Ci ostatni skupili się wyłącznie na jednym wątku i to w zasadzie pobocznym czyli na ocenie moralno-politycznej zamachu stanu w tym zamorskim kraju.
  Najwyraźniej nie zwrócili też oni uwagi na zdecydowane zastrzeżenia, jakie poczyniłem na początku artykułu.

  Przypomnę zatem zasadnicze tezy mego tekstu, których nadal bronię :

  1) Neoliberalny ustrój społeczno-gospodarczy wymyślony w interesie wielkich światowych korporacji wprowadzany był w Ameryce Łacińskiej pod osłoną krwawych dyktatur

  2) Ten sam ustrój wprowadzony został w Polsce zaraz po 89 roku pod naciskiem tych samych wręcz personalnie osób pochodzących z tych samych kręgów.
  Czyny i rozmowy co do tych faktów są od kilku lat spisane.

  3) Istotną grupą beneficjentów wprowadzonego po 89 roku ustroju byli postkomuniści a Jaruzel jako prezydent wprowadzał w życie ten sam ustrój społeczno-gospodarczy, jaki Pinochet wprowadzał w Chile, bo w obu wypadkach dysponentami wchodzącego do Polski kapitału byli tacy sami lub wręcz ci sami ludzie.
  Wręcz modelowym przykładem takiego beneficjenta jest założyciel Platformy Olechowski pochodzący z sowieckich służb a jednocześnie osoba głęboko powiązana z międzynarodowym kapitałem finansowym.

  4) Jaruzel wprowadzał ten ustrój po kilku latach od wprowadzenia stanu wojennego, bo wcześniej oczywiście nie było po temu warunków.
  W Chile były od razu po zamachu stanu.

  5) Po wprowadzeniu tego ustroju obaj dyktatorzy po pewnym czasie pokojowo oddali formalną władzę - jeden szybciej, drugi wolniej

  5) Skutki omawianego ustroju dla obu krajów były podobne i wypisałem je szczegółowo. Jeśli ktoś nie wierzy, że w Chile i innych krajach Ameryki Łacińskiej ustrój neoliberalny spowodował takie skutki, to ja nic nie mogę na to poradzić. Przypominam jednak, że wszędzie tam został on odrzucony i zachęcam do takiego odrzucenia także i w Polsce.

  Wszystkie inne kwestie, na jakich skupili się krytykujący mnie komentatorzy, mają znaczenie poboczne. Mogę tylko powiedzieć, że podzielam ich emocje i wartości z wyjątkiem tego, o czym napisałem na początku postu, iż wróg mego wroga może być moim sojusznikiem, ale tylko tak długo jak ten sojusznik nie zacznie popełniać zbrodni.
  Zgadzam się, że Pinochet zabił " tylko" kilkadziesiąt tysięcy osób, ale liczba zabitych nie wyczerpuje cierpień tego narodu. Bardzo wiele osób poszło do więzień, mnóstwo zmuszono do emigracji ( w tych akurat kwestiach Jaruzel postępował podobnie. Supozycja, że wszyscy ci ludzie byli komunistycznymi agentami zbyt pochlebnie wyraża się o możliwościach Moskwy na tamtym terenie. Myślenie, że za każdym zjawiskiem społecznym stoi wyłącznie jakiś spisek i nic innego, kłóci się z mym wykształceniem i doświadczeniem osoby już zdecydowanie po 60-tce.

  Kwestia niewątpliwej ingerencji Moskwy w procesy polityczne na tamtym kontynencie przekracza ramy tego komentarza, podobnie jak kwestia rozwoju społeczno-ekonomicznego tych ziem przed powstaniem politycznych napięć, w trakcie ich trwania oraz potem.

  Zaś co do walki z komuną, ro rzeczywiście mamy wielu w Polsce byłych komuchów w decydujących miejscach, ale z ustrojem komunistycznym nie mają oni od dawna już nic wspólnego.
  Jeżeli tego nie rozumiemy, nasze waleczne okrzyki trafiają wyłącznie w próżnię.
  Anarchanioł A-Ja-To-Lach
 • @Anarchanioł: ustrój społeczno-gospodarczy wymyślony w interesie wielkich światowych korporacji
  To ingerowanie państwa w gospodarkę. To ono „wielkie światowe korporacje” stworzyło i utrzymuje je przy życiu. W chwili, w której państwo w gospodarkę ingerować przestanie, „wielkie światowe korporacje” przestaną istnieć.
 • @Grzegorz Rossa.
  Jest akurat odwrotnie. Narodowe państwo stanowi ważny szaniec obrony przed ponadnarodowymi korporacjami. Właśnie obserwujemy jak Węgry walczą z tymi odczłowieczonymi strukturami a jest to walka wręcz o samo istnienie tego państwa.
  Teza, że państwo jako takie a nie tylko państwo totalitarne jest źródłem wszelkiego zła w gospodarce to jedna z głównych, fałszywych tez neoliberalizmu. Wystarczy sobie przypomnieć, jak świetna była państwowa gospodarka II RP.
  Anarchanioł - A-Ja-To- Lach
 • @Anarchanioł
  Zgadzam się z Panem, że neo-liberalizm jest zły.
  Ma to samo żródło co komunizm, w ideologiach powstałych na reformacji, czyli herezji.
  Zgadza się też, że to idee masońskie, które doprowadziły do rzezi i nędzy w Ameryce PŁd.
  I zgadza się, że liberał Rossa nie ma racji, bo tylko państwo jest w stanie powstrzymać korporacje.

  Ale co do Pinocheta się nie zgadzam. Jego motywem było co innego;
  "dla pewnej grupy osób w Chile widoczna była wówczas postępująca utrata szacunku dla świętości - i tyle. Trzeba było to naprawić. I naprawiono."

  http://circ.nowyekran.pl/post/10803,jak-to-sie-robi

  Myślę, że wojskowi nie znali się na ideach i poszli po najmniejszej lini- uznali, że skoro nie socjalizm, to liberalizm. To wpojono światu, że nie ma trzeciej drogi. Zrobiło to lewactwo, a Rossa powtarza bezmyślnie, bo myśli tylko gospodarką.
  Gdyby myślał teologią, zobaczyłby więcej.
 • @Anarchanioł: Narodowe państwo
  Oświecenie. Wraz z końcem oświecenia skończą się też „narodowe państwa”.

  ============================================
  „ważny szaniec obrony przed ponadnarodowymi korporacjami. Właśnie obserwujemy jak Węgry walczą z tymi odczłowieczonymi strukturami a jest to walka wręcz o samo istnienie tego państwa.”
  ============================================

  „Socjalizm bohatersko walczy z trudnościami nieznanymi w żadnym innym ustroju.”
  Stefan „Kisiel” Kisielewski

  Walka ze skutkami ingerencji państwa w gospodarkę za pomocą ingerencji państwa w gospodarkę, jest tak samo mądra, jak szukanie klina na kaca przez nałogowego alkoholika. Jedynym rozwiązaniem jest abstynencja. W przypadku nałogowego alkoholika oznacza to ani kropli alkoholu. W przypadku państwa ingerującego w gospodarkę oznacza to rozdział państwa od gospodarki. W poprzednim komentarzu napisałem, że ponadnarodowe korporacje znikają w chwili, w której państwo zaprzestaje ingerowania w gospodarkę. Ale wtedy biurwy musiałyby utrzymywać się z pracy uczciwej. A tego wyobrazić sobie nie potrafią. Istnienie ponadnarodowych korporacji uzasadnia istnienie biurokracji. Są sobie nawzajem do życia niezbędni. Jak zapaśnicy wrestlingu.

  ============================================
  „Teza, że państwo jako takie a nie tylko państwo totalitarne jest źródłem wszelkiego zła w gospodarce”
  ============================================

  VI — „Nie cudzołóż!”. Czyli „nie łóż źle cudzych cytatów”. Nie napisałem o państwie jako takim, tylko o państwie ingerującym w gospodarkę. Nb. granica między państwem ingerującym w gospodarkę i państwem totalitarnym jest cienka i trudno zauważalna. Nie wiadomo, czy w ogóle istnieje.

  ============================================
  „neoliberalizmu”
  ============================================

  Przed AD 1989 straszyliście nas „amerykańskim imperializmem”.

  ============================================
  „Wystarczy sobie przypomnieć, jak świetna była państwowa gospodarka II RP.”
  ============================================

  Najbardziej świetna była od 1 września AD 1989. Skutki jej świetności odczuwamy do dzisiaj na własnej skórze. Możemy ją sobie tylko przypominać, bo poza wspomnieniami nie zostawiła żadnych innych skutków pozytywnych.
 • Kisiel nie jest dla mnie wielkim autorytetem
  Też był ugryziony.

  I dość tych bajeczek o liberalizmie i socjalizmie.

  Wszystko nieudolnym naśladownictwem chrześcijaństwa,
  na fundamencie herezji Lutra.
 • Podsumowanie
  Po ostatniej mojej odpowiedzi następne komentarze mają już charakter bardzo chaotyczny. Najbardziej odpowiada mi komentarz "circ" z tą różnicą, że nie uważam aby najlepszym sposobem przywracania szacunku dla świętości była brutalna przemoc. Mam dziwne wrażenie, że jest to zasadniczo sprzeczne z chrześcijaństwem.
  Podkreślam raz jeszcze - w mym tekście nie było najważniejsze Chile tylko analogia wydarzeń tam i w Polsce. W Polsce w roku 89 nie było potrzeby stosowania terroru, bo nad "reformami" rozpostarła parasol Solidarność, nie mając pojęcia o ich skutkach i w żaden sposób nie próbując wpłynąć na bieg wydarzeń. Głównymi animatorami zmian byli : Soros, Sachs i Linton wspierani przez wierchuszkę polskich komunistów z Jaruzelskim na czele i tak zrodziła się hybryda do dziś dławiąca Polskę.
  Drugorzędnymi pomocnikami byli Kuczyński i Balcerowicz.
  Zgadzam się, że komunizm i neoliberalizm mają ze sobą coś ważnego wspólnego. To coś to płytki, prymitywny materializm, eliminujący duchowość człowieka i w ogóle jego wyższe potrzeby. Zgadzam się też, że część źródeł obu tych kierunków pochodzi z Oświecenia i pisałem o tym wyraźnie w Credo.
  Nie korzystam z wikipedii ale ze źródeł znacznie poważniejszych.
  Zgadzam się, że nie jest prawdą, iż inkwizycja wymordowała gros ludzi w okresie prześladowań w średniowieczu. Zrobili to władcy świeccy a inkwizycja wprowadziła jako pierwsza do procesu sądowego instytucję obrońcy. Wybaczcie, ale to nie ma już nic wspólnego z tematem mego postu.
  Co do roli Moskwy to starała się ona wykorzystywać różne społeczne zjawiska i wydarzenia dla swych interesów i poszerzania swych wpływów na wszystkich kontynentach, ale nie była w stanie tych procesów stwarzać, bo tego nie jest w stanie zrobić nikt poza siłami nadprzyrodzonymi. Dlatego bardzo wielu ludzi popierających Allende nie było komunistami ( nawet on sam był socjalistą) a nawet nie należeli do żadnej partii i byli np. działaczami związkowymi. Byłem działaczem i pracownikiem Solidarności wysokiego szczebla w latach 80-81 i stwierdzam, że pragnienia tamtych ludzi w sensie społeczno- gospodarczym były podobne do naszych w owych właśnie latach.
  Tylko, że dla nich hegemonem przysyłającym wojsko dla tłumienia tych pragnień były USA a dla nas ZSRR. Ot i cały paradoks. Gdyby Stany poparły dążenia emancypacyjne biedniejszych warstw ludności w Chile a jednocześnie zażądały eliminacji politycznej komunistów i likwidacji wpływów Moskwy, byłoby zręczniej i po prostu etycznie. Tylko, że wtedy na scenę wkroczyły już wielkie korporacje i szkoła chicagowska rozdawała karty także i politykom.
  Pozostałe wypowiedzi są już poza nurtem tej rozmowy.
  Jutro rozpoczyna się paschalne triduum i ja już więcej na temat tego spotu wypowiadał się nie będę.
  Proponuję lekturę ostatniego mego wiersza w ostatnim spocie pt. Zdradzeni przed świtem.
  Mam nadzieję, że po tej ostatniej lekturze nikt nie będzie mnie już obrażał sugerując jakiś pro -komunizm.
  Anarchanioł - A- Ja- To -Lach
 • @Anarchanioł
  Ogólnie się zgadzam, za wyjątkiem "brutalnej przemocy".

  Najprościej będzie, kiedy wyobrazi sobie Pan, że jego dom/blok opanowali bezwzględni zbójcy i go niszczą, dręczą i zabijają mieszkańców.
  Pan i kilku, macie broń. Co robicie ze zbójcami?
  Prowadzicie z nimi łagodny dialog?

  W pewnym momencie pod koniec Ewangelii Jezus mówi;-sprzedaj torbę i płaszcz i kup dwa miecze. Potem jednak przykleja odcięte ucho.
  Ja to tak rozumiem- możecie użyć broni, jeśli ktoś zagraża waszemu zyciu, lub waszych przyjaciół. Ja naprawię te straty( swoim sposobem, po smierci wszystko będzie zmierzone i policzone-chodzi o ekonomię zbawienia, bo zołnierz nie winien, jeśli dostal rozkaz).
  Pinochet był katolikiem i chyba głęboko to rozumiał, lub przeczuwał.

  Allende był materialistą.
 • @circ
  Oczywiście lepiej pracować nad sobą i walczyć modlitwą.
  Ale ilu to rozumie?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31